algemene voorwaarden

 
 

- Huwelijk

1. Foto’s gemaakt door Lisa Helsen Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Facebook en Instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotografe hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. De boeking van een huwelijksreportage bij Lisa Helsen Photography is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot vindt er geen boeking plaats.
3. Bovenop de boekingsprijs komen nog verplaatsingskosten. Deze zijn €0,35 per begonnen kilometer en zullen vermeld worden op de factuur.
4. Bij belet/ziekte van de fotografe op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis, 2 uur durende afterwedding-fotosessie.
5. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van €300 bovenop het voorschot aangerekend.
6. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een huwelijksreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijswijzigingen.
7. Een huwelijksreportage van Lisa Helsen Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de reportage wordt gefactureerd als auteursrecht, de foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
8. Het geleverde aantal foto's varieert naargelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.
9. De foto's worden geleverd in kleur, in jpg-formaat met een extra selectie; gemaakt door de fotografe, in zwart-wit.
10. Uit alle gemaakte foto's maakt Lisa Helsen Photography een ruwe selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de persoonlijke stijl van de fotografe. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, mits betaling van €25.
11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
12. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 5 aanpassingen alsook de drukkosten inbegrepen. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.

 

- Andere reportages
1. Foto’s gemaakt door Lisa Helsen Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Facebook en Instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotografe hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.
3. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijswijzigingen.
4. Bovenop de boekingsprijs komen nog verplaatsingskosten. Deze zijn €0,35 per begonnen kilometer en zullen vermeld worden op de factuur.
5. De bewerkte foto's worden pas overgeleverd na betaling van de sessie. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van €50.
6. Een fotosessie van Lisa Helsen Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Een deel van de sessie wordt gefactureerd als auteursrecht. De foto's blijven echter eigendom van de fotografe. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotografe, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
7. Het geleverde aantal foto's varieert naargelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.
8. De foto's worden geleverd in kleur, in jpg formaat met een extra selectie, gemaakt door de fotografe, in zwart-wit.
9. Uit alle gemaakte foto's maakt Lisa Helsen Photography een ruwe selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotografe. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag mits betaling van €25.
10. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Lisa Helsen Photography kan enkel via ons gedrukt worden.
11. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 

- Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen worden enkel per post verzonden na aankoop, afhalen is niet mogelijk.
2. De bonnen zijn een jaar geldig, maar we vragen om binnen het half jaar contact op te nemen om een reservatie vast te leggen.
3. Bovenop de prijs voor de gekozen sessie komen nog verplaatsingskosten. Deze zijn €0,35 per begonnen kilometer en zullen vermeld worden op de factuur.
4. Verlengen van de cadeaubon kost €25 per maand.